Cannot “Move to trash” in Ubuntu

Ubuntu
 1. Reason:

  There is no folder named .Trash-{UID}, or application doesn’t have permission to read and write file in that folder.

 2. Solution:

  Step 1: Find your UID (by default, current user has UID=1000)
  Run cat /etc/passwd | grep $(whoami)
  Result looks like this: ubuntu:x:1000:1000:ubuntu,,,:/home/ubuntu:/bin/bash
  You can see 1000, it is your UID.
  Step 2: Create trash folder for current user
  Run sudo mkdir .Trash-1000, you get 1000 from previous step.
  If folder exists, you can ignore this step.
  Step 3: Set permission for created trash folder.
  sudo chown $(whoami):$(whoami) .Trash-1000

Now, you can move file to trash.

Chuyển blog sang server mới

Moving Day

Sau một thời gian gắn bó với OpenShift, thì mới đây OpenShift thông báo rằng sẽ đóng cửa OpenShift v2 để chuyển lên v3 vào cuối tháng 9 này.

Qua OpenShift v3 thì RedHat đã chuyển mô hình deploy theo dạng container (nếu bạn nào đã quen với Docker thì không còn lạ gì vụ này)

Mất một buổi tối hì hục config thử blog trên OpenShift v3 để chuyển qua nhưng vấn đề là:
– Vì mình dùng gói Starter (miễn phí) nên chỉ được 1 GiB storage.
– Yêu cầu tối thiểu để tạo một container cho Data Store (MySQL, MariaDB,…) là 1 GiB storage.
=> Không còn dung lượng để tạo storage cho container chứa WordPress.

Cuối cùng thì quyết định chuyển sang 000webhost.com.

000webhost.com là một trong những hosting miễn phí tốt nhất, tốc độ không tệ chút nào. Hồi trước mình có xài rồi, xong bẵng đi một thời gian họ ngưng cung cấp dịch vụ, gần đây họ đã trở lại với diện mạo mới.
Chuyển qua server mới, mình có cài thêm plugin để cache và optimize resource các kiểu, thấy có vẻ tốc độ cải thiện hẳn.
Referral link của mình nè: https://www.000webhost.com/791955.html

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed

Ubuntu

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed?
Run this command to fix:
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.background active true
Hope this helpful to you!

Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Ubuntu

Các vấn đề mình gặp phải khi sử dụng Ubuntu 17.10 Awkward Artful:

GNOME:
– Không mention được trên Facebook khi bật chế độ gõ tiếng Việt (STelex).
– Nút ‘Show Applications’ ở góc dưới bên phải màn hình không hoạt động.
– Không drag ‘n’ drop được, như khi upload tấm ảnh này thì phải chọn từ trình duyệt, không kéo ảnh từ Files thả vô được.
Unity:
– Nhấn Windows + Space để chuyển chế độ gõ không được.
+ Chạy lệnh ibus-daemon -xdr để fix. Nếu không được thì tiếp tục vào System Setting > Text Entry đổi phím Super trong 2 hotkey sang phím khác, Ctrl chẳng hạn.
– Lỗi Could not apply the stored configuration for monitor khi Login.
+ Chạy lệnh rm $HOME/.config/monitors.xml để fix.
+ Nếu màn hình không hiện wallpaper thì làm theo hướng dẫn tại https://ansidev.000webhostapp.com/2017/09/13/ubuntu-wallpaper-was-not-changed/

Unofficial Zalo App

Zalo 256x256

Một ứng dụng mới ra lò của Safe Studio.
Tình hình là app Zalo Desktop cho Ubuntu quá nhiều lỗi, không thấy team Zalo fix, tính năng cũng rất nghèo nàn.
Thế nên hôm nay mình ngồi viết cái app Zalo để dùng trên Ubuntu.

Thực chất app của mình chỉ phiên bản web của Zalo tại: https://chat.zalo.me/
Phiên bản hiện tại chưa có bất kỳ tính năng nào do mình viết cả.
App mình viết chủ yếu dành cho Linux mặc dù có thể build cho Windows và Mac, tuy nhiên app chính chủ Zalo cho Windows mình dùng thử thấy không tồi, còn macOS thì chưa có cơ hội trải nghiệm.

Vì vậy, nếu các bạn có nhã ý build app cho 2 platform trên thì mình rất sẵn lòng hợp tác.

Thông tin về app các bạn có thể xem tại các link sau đây hoặc ngay tại trang này.
GitHub: https://github.com/SafeStudio/unofficial-zalo
Download: https://github.com/SafeStudio/unofficial-zalo/releases
Report Issue: https://github.com/SafeStudio/unofficial-zalo/issues

P/s: App đã lên https://electron.atom.io/apps/

%d bloggers like this: