Cannot “Move to trash” in Ubuntu

Reason: There is no folder named .Trash-{UID}, or application doesn’t have permission to read and write file in that folder. Solution: Step 1: Find your UID (by default, current user has UID=1000) Run cat /etc/passwd | grep $(whoami) Result looks like this: ubuntu:x:1000:1000:ubuntu,,,:/home/ubuntu:/bin/bash You can see 1000, it is your UID. Step 2: Create trash folder… Read More Cannot “Move to trash” in Ubuntu

Chuyển blog sang server mới

Sau một thời gian gắn bó với OpenShift, thì mới đây OpenShift thông báo rằng sẽ đóng cửa OpenShift v2 để chuyển lên v3 vào cuối tháng 9 này. Qua OpenShift v3 thì RedHat đã chuyển mô hình deploy theo dạng container (nếu bạn nào đã quen với Docker thì không còn lạ gì vụ… Read More Chuyển blog sang server mới

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed? Run this command to fix: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.background active true Hope this helpful to you!

Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Các vấn đề mình gặp phải khi sử dụng Ubuntu 17.10 Awkward Artful: GNOME: – Không mention được trên Facebook khi bật chế độ gõ tiếng Việt (STelex). – Nút ‘Show Applications’ ở góc dưới bên phải màn hình không hoạt động. – Không drag ‘n’ drop được, như khi upload tấm ảnh này thì… Read More Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Unofficial Zalo App

Một ứng dụng mới ra lò của Safe Studio. Tình hình là app Zalo Desktop cho Ubuntu quá nhiều lỗi, không thấy team Zalo fix, tính năng cũng rất nghèo nàn. Thế nên hôm nay mình ngồi viết cái app Zalo để dùng trên Ubuntu. Thực chất app của mình chỉ phiên bản web của… Read More Unofficial Zalo App