Published on

Khắc phục lỗi "is damaged and can't be opened" trên macOS

Authors

Nguyên nhân

Do cơ chế xác thực ứng dụng của Apple, chỉ những ứng dụng được Apple xác thực mới có thể chạy bình thường.

Giải pháp

Tắt GateKeeper

  • Mở ứng dụngTerminal.
  • Chạy lệnh:
sudo spctl --master-disable
  • Nhập mật khẩu và nhấnEnter.
  • Mở ứng dụngSystem Preferencesvà truy cậpSecurity & Privacy, kiểm tra xem có hiện mụcAnywherekhông, nếu hiện là OK.
System Preferences
  • Tắt và chạy lại ứng dụng.

Note:

  • Nếu bạn muốn bật GateKeeper thì mở Terminal và chạy lệnh sau:
sudo spctl --master-enable
  • Kiểm tra GateKeeper đang bật hay đang tắt bằng lệnh:
spctl --status

Kết quả trả về:

assessments enabled: GateKeeper đang bật.

assessments disabled: GateKeeper đang tắt.

Thêm ngoại lệ để cho phép ứng dụng chạy

Trong một số trường hợp, dù đã tắt GateKeeper nhưng vẫn chưa khắc phục được thì bạn có thể thử cách này.

  • Mở ứng dụngTerminal.
  • Chạy lệnh:
sudo xattr -rd com.apple.quarantine /Applications/AppName.app

Note: Thay/Applications/AppName.appbằng đường dẫn đến app bạn cần thêm ngoại lệ.

  • Nhập mật khẩu và nhấnEnter.

© 2019-present by Le Minh Tri (@ansidev).