Lyric Sender

Chào mọi người! Tiếp tục với câu chuyện về công việc trong nhóm chiếu máy Ban Thanh niên Thủ Đức. Như mình đã nói trong bài Vài điều tâm sự về công việc trong nhóm chiếu máy Ban Thanh niên Thủ Đức, một trong những vấn đề các thành viên nhóm nhạc mắc phải khi gửi… Read More Lyric Sender

Vài điều tâm sự về công việc trong nhóm chiếu máy Ban Thanh niên Thủ Đức

Mình trở thành thành viên của nhóm máy chiếu cũng đã hơn nửa năm. Công việc chủ yếu trong nhóm chiếu máy tất nhiên là chiếu máy. Tất nhiên cũng có những việc khác nữa. Bình thường công việc của mình là: – Nhận file bài hát do nhóm nhạc gửi sang. – Làm slide chiếu… Read More Vài điều tâm sự về công việc trong nhóm chiếu máy Ban Thanh niên Thủ Đức