SAFE Studio

Zalo 256x256 0

Unofficial Zalo App

Một ứng dụng mới ra lò của Safe Studio. Tình hình là app Zalo Desktop cho Ubuntu quá nhiều lỗi, không thấy team Zalo fix, tính...

IPv6 0

How to disable IPv6 in Ubuntu

Step 1: Open /etc/sysctl.conf sudo nano /etc/sysctl.conf Step 2: Add following lines: net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1Step 3: Check whether IPv6 was...

exa 0

exa – Sự thay thế đáng giá cho ls

Nếu bạn là người dùng Linux lâu năm thì chắc chắn bạn đã từng sử dụng lệnh ls. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các...

All Giza Pyramids 0

Lời giải cho bài toán dãy số Kim tự tháp

Hôm nay trên forum của grokking.org có đăng một bài toán như sau: Đề bài: Cho dãy số sau: 1 2 3 4 5 6 7...

Object Oriented Programming 0

Sự khác biệt giữa abstract và interface?

Nếu bạn là lập trình viên thì chắc chắn bạn phải biết đến OOP (Object Oriented Programming – lập trình hướng đối tượng). Và câu hỏi...

JQuery Logo 0

JQuery tips for HTML select

I am working on the next version of Bible for WordPress plugin, and I learned some tips while playing with HTML select. I hope this helpful!

Spring Framework Logo 0

How to send multipart file using Spring RestTemplate

This is an example for sending multipart file using Spring RestTemplate:

Oracle 0

How to do when Oracle Vendor Code 28001

Open SQL Developer and perform the following steps: Right click on Connections > New Connection. Connection Name: sys Username: sys as sysdba Password: sys (or your...

Javascript 0

Sự khác nhau giữa ‘let’ và ‘var’ trong Javascript

let và var đều là hai từ khóa được sử dụng để khai báo biến trong Javascript. Tuy nhiên điểm khác biệt của chúng là phạm...

Switch giữa các tab trong các trình duyệt phổ biến bằng nút cuộn chuột (phần 2)

Qua bài Switch giữa các tab trong các trình duyệt phổ biến bằng nút cuộn chuột (phần 1), các bạn đã biết cách để mang tính...

Switch giữa các tab trong các trình duyệt phổ biến bằng nút cuộn chuột (phần 1)

Mình đang sử dụng trình duyệt Google Chrome trên hệ điều hành Ubuntu, và có một tính năng mình rất thích là mình có thể sử...

PowerPoint Logo 0

Lyric Sender

Chào mọi người! Tiếp tục với câu chuyện về công việc trong nhóm chiếu máy Ban Thanh niên Thủ Đức. Như mình đã nói trong bài Vài...

%d bloggers like this: