Chuyển blog sang server mới

Sau một thời gian gắn bó với OpenShift, thì mới đây OpenShift thông báo rằng sẽ đóng cửa OpenShift v2 để chuyển lên v3 vào cuối tháng 9 này. Qua OpenShift v3 thì RedHat đã chuyển mô hình deploy theo dạng container (nếu bạn nào đã quen với Docker thì không còn lạ gì vụ… Read More Chuyển blog sang server mới

Disabled ads script

Sau một hồi Google thì cũng đã disable được mớ script khó chịu của host chèn vào. Giờ vào website không thấy quảng cáo nữa. Hết thông báo!