Category: Thông báo

Moving Day 0

Chuyển blog sang server mới

Sau một thời gian gắn bó với OpenShift, thì mới đây OpenShift thông báo rằng sẽ đóng cửa OpenShift v2 để chuyển lên v3 vào cuối...

No advertise 0

Disabled ads script

Sau một hồi Google thì cũng đã disable được mớ script khó chịu của host chèn vào. Giờ vào website không thấy quảng cáo nữa. Hết...

%d bloggers like this: