Chuyển blog sang server mới

Moving Day

Sau một thời gian gắn bó với OpenShift, thì mới đây OpenShift thông báo rằng sẽ đóng cửa OpenShift v2 để chuyển lên v3 vào cuối tháng 9 này.

Qua OpenShift v3 thì RedHat đã chuyển mô hình deploy theo dạng container (nếu bạn nào đã quen với Docker thì không còn lạ gì vụ này)

Mất một buổi tối hì hục config thử blog trên OpenShift v3 để chuyển qua nhưng vấn đề là:
– Vì mình dùng gói Starter (miễn phí) nên chỉ được 1 GiB storage.
– Yêu cầu tối thiểu để tạo một container cho Data Store (MySQL, MariaDB,…) là 1 GiB storage.
=> Không còn dung lượng để tạo storage cho container chứa WordPress.

Cuối cùng thì quyết định chuyển sang 000webhost.com.

000webhost.com là một trong những hosting miễn phí tốt nhất, tốc độ không tệ chút nào. Hồi trước mình có xài rồi, xong bẵng đi một thời gian họ ngưng cung cấp dịch vụ, gần đây họ đã trở lại với diện mạo mới.
Chuyển qua server mới, mình có cài thêm plugin để cache và optimize resource các kiểu, thấy có vẻ tốc độ cải thiện hẳn.
Referral link của mình nè: https://www.000webhost.com/791955.html

Disabled ads script

No advertise

Sau một hồi Google thì cũng đã disable được mớ script khó chịu của host chèn vào.

Giờ vào website không thấy quảng cáo nữa.

Hết thông báo!

%d bloggers like this: