Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Các vấn đề mình gặp phải khi sử dụng Ubuntu 17.10 Awkward Artful:

GNOME:
– Không mention được trên Facebook khi bật chế độ gõ tiếng Việt (STelex).
– Nút ‘Show Applications’ ở góc dưới bên phải màn hình không hoạt động.
– Không drag ‘n’ drop được, như khi upload tấm ảnh này thì phải chọn từ trình duyệt, không kéo ảnh từ Files thả vô được.
Unity:
– Nhấn Windows + Space để chuyển chế độ gõ không được.
+ Chạy lệnh ibus-daemon -xdr để fix. Nếu không được thì tiếp tục vào System Setting > Text Entry đổi phím Super trong 2 hotkey sang phím khác, Ctrl chẳng hạn.
– Lỗi Could not apply the stored configuration for monitor khi Login.
+ Chạy lệnh rm $HOME/.config/monitors.xml để fix.
+ Nếu màn hình không hiện wallpaper thì làm theo hướng dẫn tại https://ansidev.000webhostapp.com/2017/09/13/ubuntu-wallpaper-was-not-changed/