Lời giải cho bài toán dãy số Kim tự tháp

Hôm nay trên forum của grokking.org có đăng một bài toán như sau: Đề bài: Cho dãy số sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hỏi tổng của dòng thứ N là gì? Lời giải: Viết lại dãy số 1 3 3 3 7 7 7 7 7 Đến đây, bài toán… Read More Lời giải cho bài toán dãy số Kim tự tháp