Switch giữa các tab trong các trình duyệt phổ biến bằng nút cuộn chuột (phần 1)

Mình đang sử dụng trình duyệt Google Chrome trên hệ điều hành Ubuntu, và có một tính năng mình rất thích là mình có thể sử dụng nút cuộn chuột để switch giữa các tab mình đang duyệt.

Tuy nhiên, tính năng này không có trong Google Chrome phiên bản cho hệ điều hành Windows, và các trình duyệt khác như Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera,… Vì vậy, mình đã tìm hiểu cách để có thể giả lập tính năng này trên Windows.

Bước 1: Tải phần mềm AutoHotkey tại địa chỉ https://autohotkey.com/download/ và cài đặt vào máy tính.

Bước 2: Mở Notepad lên và dán đoạn mã này vào:

Lưu thành file có đuôi .ahk, sau đó chạy file này là bạn có thể switch giữa các tab trong 3 trình duyệt Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Bạn nên cài đặt để file này khởi động cùng hệ thống để khỏi mắc công chạy file mỗi lần sử dụng.