Bảo hiểm

Buổi sáng:

Phòng nhân sự gửi email yêu cầu mình cung cấp thông tin bảo hiểm xã hội để họ làm sổ bảo hiểm xã hội cho mình. Thế là ngồi search xem bảo hiểm xã hội là cái gì vì thực sự mình không rành về nó. Search xong thì biết là đây là loại bảo hiểm bắt buộc phải đóng.

Mọi chuyện chưa chấm dứt ở đó.

Buổi chiều:

Hết giờ làm việc nhưng vì chưa xong việc nên ở lại.

Mấy anh trong team nói về chuyện bảo hiểm. Mình cũng tham gia và có cơ hội để bày tỏ niềm tin của mình thông qua chuyện bảo hiểm.

  • Nếu đó không phải là bảo hiểm bắt buộc theo quy định của nhà nước thì mình sẽ không bao giờ mua/đóng/tham gia.
    Mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền; vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời; các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định. (Romans 13:1)

Theo như mấy anh ấy nói thì ngoài bảo hiểm bắt buộc một số công ty còn đóng cho nhân viên bảo hiểm trọn gói (đại loại là bệnh đau không phải lo vấn đề tài chính, bảo hiểm trả hết, khám bệnh định kỳ cũng vậy), thậm chí đóng luôn cho cả người thân.

  • Theo như niềm tin Cơ Đốc mà mình được dạy (và mình cũng tin vậy) thì Cơ Đốc nhân chỉ có một bảo hiểm duy nhất là Đức Chúa Trời. Vì vậy mấy gói bảo hiểm kia nghe có vẻ hấp dẫn nhưng mình xin phép được từ chối, nếu sau này công ty nào có đãi ngộ như vậy thì mình sẽ từ chối nó nếu được, còn giả sử công ty vẫn đóng thì kệ công ty, mình không xài nó là được.

Tất nhiên mình viết bài này không có ý chỉ trích những Cơ Đốc nhân mua bảo hiểm là sai với Kinh Thánh, mình chỉ đang nói về niềm tin của mình.

Câu chuyện của mình chỉ có thế.